มีนาคม 16 2017
2

พิธีมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.นำ้อ้อม ศพด.โนนจาน ศพด.ยางจ้องหนองแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคน ๒๕๖๐ ณ อบต.น้ำอ้อม

พิธีมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศพด.นำ้อ้อม ศพด.โนนจาน ศพด.ยางจ้องหนองแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคน ๒๕๖๐ ณ อบต.น้ำอ้อม

2 4 6 11 20 57 87 59 34 3646 109 110 113