เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมคณะ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำอ้อม

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมคณะ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำอ้อม
12
2

4

8

24

25

27

30

36

39

48
51
55

64

67