กันยายน 17 2020
119435393_191210355719767_3515439889283875034_n

โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายพลลภ วงษ์ชาดี #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
#โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย มีนายวิทวัท ยาวศิริ เลขาฯ นายธัชพล สิทธิสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม และนางสุวิทย์ อินทร์พันธ์ ผอ.รพ.สต.เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการในครั้งนี้
ณ วัดอินทราราม บ้านโนนจาน
119435393_191210355719767_3515439889283875034_n119490587_191210922386377_8696533739929464341_n 119567062_191210862386383_5769213179684942368_n 119568332_191210832386386_1634018913619049655_n 119360406_191210815719721_4442111436126147131_n 119388179_191210742386395_6478051142186400994_n 119702065_191210589053077_8763285007533642588_n 119669685_191210552386414_936647635167291438_n 119520210_191210379053098_2180839597842175722_n