กันยายน 28 2020
120075179_193617922145677_2008551286756277382_n

โครงการเยาวชนไทนหัวใจสะอาด(สัญจร) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓

#โครงการเยาวชนไทนหัวใจสะอาด(สัญจร)
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓
จัดขึ้นที่ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
#เปิดงานโครงการโดยท่านนายอำเภอเกษตรวิสัย เจ้าของพื้นที่การจัดอบรมโครงการในครั้งนี้
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด ๕ อำเภอ คือ
-อำเภอโพนทราย
-อำเภอจตรุพักตร์พิมาน
-อำเภอปทุมรัตต์
-อำเภอสุวรรณภูมิ
-อำเภอเกษตรวิสัย
และตำบลน้ำอ้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ๔ คน
*************************
120075179_193617922145677_2008551286756277382_n120276790_193618422145627_7535283053500525920_n  120271124_193618232145646_8959665445597999698_n