มีนาคม 03 2021
155192593_2813521778964201_914264668807756148_o

ร่วมกันเก็บขยะเเละกำจัดบริเวณไหล่ทาง

งานป้องกัน อบต.น้ำอ้อม
ร่วมกันเก็บขยะเเละกำจัดบริเวณไหล่ทาง🚒🚒🚒
📌จุดที่ 1 (ผีป่าช้าเก่า อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6)https://goo.gl/maps/ZDMLgArVZLFsjQBZ8
📌จุดที่ 2 ถนนทางหลวงชนบท สายสิงห์ไคล-โพนเงิน (ช่วงบ้านน้ำอ้อม ถึง สะพานลำน้ำเสียว)https://goo.gl/maps/LN1xGWksCiypygSZ7
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
🤝🤝🤝ขอความร่วมมือ🤝🤝🤝
🚯🚯และห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว🚯🚯
155846637_2813528888963490_7200242311570342052_o 154573194_2813522018964177_3373262609765153665_o 155860957_2813522045630841_6891106397507011099_o 156239366_2813522028964176_8836827357734503698_o 156277605_2813521908964188_1644333036758842579_o 156207828_2813521898964189_2289979018985768036_o 155864502_2813521808964198_3011973054200754509_o 157260472_2813521815630864_317217672447199196_o 156620194_2813521842297528_5803307731267820105_o 155192593_2813521778964201_914264668807756148_o