มิถุนายน 07 2021
762021_๒๑๐๖๐๗_68

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายพลลภ วงษ์ชาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
762021_๒๑๐๖๐๗_68
762021_๒๑๐๖๐๗_34 762021_๒๑๐๖๐๗_32 762021_๒๑๐๖๐๗_29 762021_๒๑๐๖๐๗_26