กรกฎาคม 05 2021
เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_45

จัดเตรียมสถานที่กักตัวรองรับผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2564

นายพลลภ  วงษ์ชาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม พร้อมด้วยนายฉัตราวรรษ  คงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม นายประสพชัย  วินทไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม สั่งการเป็นกรณีเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่กักตัวรองรับผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำอ้อม และ ศาลา SML หมู่ที่ 7 บ้านสว่างธรรมวิเศษ ตำบลน้ำอ้อม

เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_71 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_64

เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_104 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_96 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_91 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_90 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_78 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_60 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_52 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_50 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_45 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_43 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_37 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_30 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_27 เตรียมพื้นที่กักตัว 1764_๒๑๐๗๐๕_23