กรกฎาคม 05 2021
156504529_2814203172229395_4353893503302002219_n

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

001