กรกฎาคม 21 2021
156504529_2814203172229395_4353893503302002219_n

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม

เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน

จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

001 002