กรกฎาคม 23 2021
220781023_1160105304494922_4150837586926394880_n

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 69 พรรษา
…………………………………………………………………….
วันที่ (๒๓ ก.ค. 64) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โดยมี นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ซึ่งมีคณะประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
ณ หนองสนามบินเก่า บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด