ป้ายกำกับ: โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

762021_๒๑๐๖๐๗_68

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายพลลภ วงษ์ชาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ร่วมเ […]